top of page

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg en aandacht samengesteld.

 

Wij proberen om zoveel mogelijk de juiste en meest actuele informatie op deze site beschikbaar te stellen, maar kunnen géén garantie geven voor de nauwkeurigheid en volledigheid.

 

Aan de (juridische) informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. De websites van derden waarnaar we op deze website hyperlinks opnemen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden, tenzij anders vermeld.

 

Niets uit deze website (tekst en beeld), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Zonder onze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan hiervan gebruik te maken. Het intellectueel eigendom berust bij Alrik de Haas | Strafrechtadvocaat.

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer.

 

Wij adviseren om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

bottom of page